Home / Lĩnh vực hoạt động / Xủ lý chất thải

Xủ lý chất thải

Xử lý bùn thải nguy hại

Xử lý bùn thải nguy hại

Xử lý bùn thải nguy hại, các loại bùn thải từ cơ sở sản xuất khu công nghiệp là dịch vụ hàng đầu của Đại Thắng Lợi mang đến phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Việc xác định mẫu bùn thải nguy hại đã được cơ quan chức năng …

Read More »