Home / Kiến thức chia sẻ / Khái niệm phát triển bền vững về môi trường là gì ?

Khái niệm phát triển bền vững về môi trường là gì ?

Phát triển bền vững về môi trường là một trong những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai.

Khái niệm Phát triển bền vững về môi trường là gì ?

Khái niệm này xuất hiện trong những năm đầu thập niên 70, thế kỷ 20 trong phong trào bảo vệ môi trường. Vào năm 1987, báo cáo về “Tương lai của chúng ta”, Hội đồng Thế giới về môi trường và phát triển (WCED) (thuộc Liên Hợp Quốc) đã nêu rõ về khái niệm “ Phát triển bền vững” được định nghĩa “là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”.

Phát triển bền vững về môi trường
Phát triển bền vững về môi trường

 

Tại Hội nghị thượng định trái đất về môi trường và phát triển bền vững tại Rio De Janeiro – Brazin tổ chức năm 1992 và Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức tại Cộng hòa Nam Phi năm 2002 đưa ra khái niệm “phát triển bền vững” là sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa và hợp lý giữa mọi mặt gồm:

  • Phát triển kinh tế (Đảm bảo sự tăng trưởng)
  • Phát triển xã hội (Thực hiện tiến bộ xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, công bằng xã hội…)
  • Gắn liền với Bảo vệ môi trường (Xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, chống cháy, chặt phá rừng, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm.
  • Tại Việt Nam, Phát triển bền vững về môi trường được thể hiện trong chính sách của Đảng và Nhà nước và trong các văn bản Luật.
  • Chỉ thị số 36-CT/TW ban hành ngày 25/6/1998 của Bộ chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Định hướng chiến lược phát triển môi trường bền vững ở Việt Nam – Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam ban hành kèm trong quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ban hành ngày 17/8/2004 của Thủ tướng chính phủ.
  • Chiến lược phát triển bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và 2020 được phê duyệt trong quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ban hành ngày 02/12/2003 của Thủ tướng chính phủ.
  • Khái niệm phát triển bền vững quy định trong khoản 4 điều 4 Luật bảo về môi trường năm 2014. Trong khái niệm này cũng đề cập đến phát triển bền vững chính là sự hài hòa các lợi ích của tất cả các mặt, kinh tế, xã hội, môi trường.
Phát triển bền vững về môi trường 2018
Phát triển bền vững về môi trường 2018

Tầm quan trọng của Phát triển bền vững về môi trường

Phát triển bền vững về môi trường là trách nhiệm không chỉ riêng ai, nó là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng, từ địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ và quốc tế. Phát triển bền vững chính là không chỉ cho hiện tại mà còn gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Môi trường tự nhiên (gồm những nguồn tài nguyên thiên nhiên) chính là nguồn cung cấp nguyên liệu và không gian cho sản xuất để đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội. Do vậy, sự phát triển giàu hay nghèo của một quốc gia phụ thuộc không nhỏ vào nguồn tài nguyên sẵn có này. Nhiều quốc gia có nguồn tài nguyên phong phú chỉ cần ngồi khai thác xuất khẩu và hưởng lợi, thu ngoại tệ và trang bị thiết bị công nghệ hiện đại.

Như vậy có thể thấy Phát triển bền vững về môi trường, là gìn giữ tài nguyên và đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội.

Tại Việt Nam, Chính phủ và các Bộ ban ngành đã có nhiều hành động thiết thực để Phát triển môi trường bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập cần khắc phục như trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người đã gây ô nhiễm môi trường. Cần có sự chung tay của toàn dân, của địa phương, của chính quyền cả nước chung tay nỗ lực giải quyết  tuân thủ nghiêm Luật bảo vệ môi trường để môi trường sống trong sạch, phát trển bền vững.

Khái niệm phát triển bền vững về môi trường là gì ?
5 (100%) 1 vote

About lt son

Check Also

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services 0 Người Nhật xử lý rác khác người Việt như thế nào

Kinh nghiệm xử lý rác thải Người Nhật thông minh thế nào ?

Tôi đang sống tại Nhật Bản. Khi bắt đầu làm việc tại đây, một trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *