Home / Lĩnh vực hoạt động / Xủ lý chất thải / Dịch vụ Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng

Dịch vụ Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng

Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng cần tiến hành với thủ tục gì, trong quy định nào được các chủ doanh nghiệp, cơ sở quan tâm để đảm bảo thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tuân thủ đúng pháp luật môi trường.

Hóa chất được sử dụng trong các haojt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong các bệnh viện, trường học, các đơn vị thực hiện các thí nghiệm, hóa nghiệm… sau thời gian sử dụng chưa hết, hóa chất hết hạn cần được tiến hành tiêu hủy đúng quy trình để đảm bảo sức khỏe cho người dân sống xung quanh.

Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng

Dịch vụ xử lý bùn nước thải Nhơn Trạch

Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng theo quy định

Quy định về Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng được quy đinh tại Thông tư số 29/2011/TT-BYT quy định về việc quản lý hóa chất, các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong các lĩnh vực gia dụng và y tế.

Tại Thông tư, điều 28 đã quy định rõ cần thực hiện tiêu hủy với hóa chất và các chế phẩm trong trường hợp:

Hóa chất và chế phẩm dùng trong sản xuất, kinh doanh không còn thời hạn sử dụng.

Các dụng cụ và bao gói chứa hóa chất, chứa phế phẩm không tiếp tục sử dụng; các chất thải trong sản xuất kinh doanh hóa chất, chế phẩm không tiếp tục sử dụng và chất thải bỏ trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, phế phẩm.

Với các hộ gia đình, các cá nhân sử dụng hóa chất, cần tuân thủ thải bỏ bao, vỏ đựng theo đúng khuyến nghị của đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật môi trường, đảm bảo an toàn cho môi trường và cho người sử dụng.

Các đơn vị, cá nhân sử dụng hóa chất, phế phẩm hoặc bao gói hết hạn, không sử dụng phải chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động tiêu hủy. Với trường hợp những nguồn hóa chất, phế phẩm, bao gói hóa chất buộc tiêu hủy nhưng không xác định được chủ sở hữu của số đó thì nơi quản lý hóa chất, phế phẩm là các UBND tỉnh, thành phố buộc phải trích ngân sách để tiêu hủy hóa chất, phế phẩm, bảo gói theo đúng quy định.

Quá trình thu gom hóa chất, phế phẩm, bao gói để tiến hành tiêu hủy tuyệt đối tránh làm vương vãi, phát tán ra xung quanh. Hành động này sẽ làm tăng nguy cơ phát tán hóa chất độc hại ra môi trường. Cần tiến hành thu gom, tiêu hủy bằng thiết bị chuyên dụng, có chuyên môn và công nghệ phù hợp để đảm bảo đúng quy định.

Với các trường học, những hóa chất dùng trong thí nghiệm phải được thường xuyên giám sát và kịp thời thực hiện thu gom và tiêu hủy những sản phẩm hết hạn sử dụng, hóa chất này được quy định theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Sở giáo dục. Thường xuyên kiểm tra, thay thế thiết bị sử dụng thí nghiệm hóa chất cũ bằng các thiết bị mới đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện thí nghiệm và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục.

Dịch vụ Xử lý chất thải rắn công nghiệp Đại Thắng Lợi

Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng đúng quy trình

Với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, Đại Thắng Lợi có đầy đủ cơ sở pháp lý chuyên môn để thực hiện Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng đúng quy trình. Đảm bảo hỗ trợ mọi cơ quan, đơn vị cần xử lý hóa chất nhanh chóng, triệt để với chi phí thấp nhất.

Đại Thắng Lợi thực hiện phân loại hóa chất, bao gói đựng cùng quy trình xử lý chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ pháp luật môi trường, tuyệt đối không gây vương vãi trong quá trình vận chuyển, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Dịch vụ Xử lý hóa chất hết hạn sử dụng
5 (100%) 1 vote

About lt son

Check Also

Xử lý nước thải đô thị

Dịch vụ xử lý bùn bể phốt hiệu quả giá hạ nhiệt 2018

Xử lý bùn bể phốt đảm bảo đạt chuẩn, đúng quy trình kỹ thuật đóng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *